سلام به روسیه خوش آمدید

دوستان عزیز
ما خوشحالیم که شما حاضر به کمکی برای سفر از طریق روسیه
در اینجا اطلاعات است که در هر کتاب راهنما رسمی یافت نشد است
خوش آمدید
سیم کارت روسیه
چگونه و کجا برای خرید